Integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou

Integrace

SUZ se stala v lednu 2017 generálním poskytovatelem integračních služeb pro oprávněné osoby, tj. osoby, které se přihlásily do státního integračního programu. Asistence oprávněným osobám bude ze strany SUZ a ostatních subjektů poskytována zejména v oblasti bydlení, zaměstnání, vzdělávání a v oblasti sociální a zdravotní. Naváže tak na činnost, kterou v loňském roce rozvíjela Charita ČR.

V současnosti SUZ soutěží poskytovatele integračních služeb, vybavuje kontaktní místa (Praha, Brno, Ústí nad Labem, Pardubice a Ostrava) určená pro kontakt s oprávněnými osobami a rozšiřuje tým. Mimo jiné také připravuje webovou stránku, na níž se budete moci postupně dovídat veškeré aktuality ke státnímu integračnímu programu. Stránka bude určená jak veřejnosti, tak i samotné cílové skupině – účastníkům programu.

Integrační služby budou oprávněným osobám poskytovány již v integračních azylových střediscích, dále pak i na jejich další cestě životem v ČR.