Dětská centra

Dc

Dětská centra fungují v přijímacích a pobytových střediscích a zařízení pro zajištění cizinců jako prostor, kde mohou děti nejen trávit volný čas, ale nabízí zároveň i další škálu činností obdobných těm v předškolních zařízeních. S dětmi v centrech pracují vychovatelky a dětem je zde k dispozici vybavení odpovídající jejich věku a potřebám. Vychovatelé směrují činnosti k všestrannému rozvoji dětí. Pro předškolní děti fungují dětská centra jako obdoba mateřské školky a pro školou povinné děti plní centra funkci družiny.
Dětská centra pořádají pro děti množství výletů, sportovních a vzdělávacích akcí a přispívají k jejich poznávání české společnosti.