Bezpečí klientů

Chranena Zona

SUZ jako provozovatel ubytovacích zařízení, ve kterých spolu žijí klienti rozmanitých národností a potřeb, klade důraz na zajištění potřeby bezpečí klientů (např. formou specifických ubytovacích zón). Při ubytování klientů vyžadujících zvýšenou péči (jedná se například o invalidní osoby, osamělé rodiče s nezletilými dětmi, osoby, které byly podrobeny mučení apod.) se snaží reflektovat jejich nároky na bydlení a specifika služeb v souladu se Směrnicí Rady 2003/9/EC.